Aanbieders


Fiscale voordelen van een hypothecaire lening

Belastingdienst de fiscale regels bij een hypothecaire lening. Sinds één januari 2005 is er een nieuw fiscaal regime voor hypotheekleningen. Als je voor één januari 2005 een lening hebt afgesloten dan kon je het voordeel halen uit het fiscale gunstige regime, dat toen door ging onder de naam bouwsparen. Bij de oudere leningen wordt momenteel een onderscheid gemaakt op het vlak van de aftrek van het kapitaal en de zogenoemde intresten. Er zijn verschillende voorwaarden die gelden voor een hypothecaire lening. Als je in aanmerking wilt komen voor een hypothecaire lening, en dan voor het nieuw fiscaal regime rondom de hypothecaire kredieten, dan moet je lening aan een aantal voorwaarden voldoen. Allereerst moetje lening afgesloten zijn vanaf één januari 2005. Deze looptijd moet minstens tien jaar bedragen en de lening moet afgesloten zijn om een woning te verwerven of te behouden. Verder moet de woning gelegen zijn in België en moet het je enige woning zijn. Het mag dus niet je tweede woning zijn. Het hypothecaire krediet dat je hebt afgesloten, moet zijn afgesloten bij een Europese instelling van de Europese Economische Ruimte. Afgekort als EER. Daarnaast moet de lening gewaarborgd zijn door een hypothecaire inschrijving. Het is belangrijk en ook fijn om te weten wat aftrekbare kosten zijn bij een hypothecaire lening. Er wordt hierbij door de belasting geen onderscheid gemaakt tussen arm en rijk. De bedragen die aftrekbaar zijn worden jaarlijks voor iedereen gelijk vastgesteld en hier bij wordt er geen rekening gehouden met het netto belastbare beroepsinkomen van diegene die belasting moet gaan betalen. De kosten die in aanmerking komen voor belastingvermindering zijn eventueel een levensverzekering en/of schuldsaldo verzekeringspremies. Daarnaast de volledige kapitaalaflossing en alle intresten. Bij de intresten wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de vroegere gewone en bijkomende intrestaftrek. Er is een maximum bedrag wat aftrekbaar is dat is momenteel 1950euro per persoon op jaarbasis. Maar je kunt ook de eerste tien jaar van een hypothecaire lening per persoon 650 euro extra aftrekken van de belastingen. Dit wordt ook de zogenaamde woonbonus. Moet je je belastingen invullen, bekijk dan vooraf goed de mogelijkheden en laat je goed informeren over de mogelijkheden.
Voorwaarden van de hypothecaire lening

Wil je in aanmerking komen voor het nieuw fiscaal regime van hypothecaire kredieten, dan moet je hypotheeklening aan al de volgende voorwaarden voldoen:

Je hoeft niet per se een schuldsaldoverzekering en levensverzekering af te sluiten bij het aangaan van de hypotheeklening ? al zullen veel kredietverleners dat wel eisen ? om in aanmerking te komen voor het nieuwe fiscaal regime. Sluit je deze verzekeringen echter af met het oog op je hypothecair krediet en wil je de premies als aftrekbare post op je belastingsbrief vermelden, houd dan rekening met bijkomende voorwaarden die gelden voor deze verzekeringen.

 

Aftrekbare posten en bedragen van de hypotheeklening

De fiscus maakt op het vlak van de aftrek van de enige en eigen woning geen onderscheid tussen arm of rijk. De aftrekbare bedragen worden jaarlijks voor iedereen gelijk vastgesteld en dat zonder rekening te houden met het netto belastbare beroepsinkomen van de belastingplichtige.

 

Welke posten komen in aanmerking voor belastingvermindering?

Het maximum aftrekbare bedrag bedraagt momenteel 1950 euro per persoon en per jaar. Dit basisbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Daarnaast kan je de eerste 10 jaar van de hypothecaire lening per persoon 650 euro extra aftrekken van de belastingen, de zogenaamde woonbonus. Heb je ten slotte drie of meer kinderen ten laste en dat op de eerste dag van januari die volgt na het afsluiten van de lening, dan mag je de aftrek nog eens verhogen met 70 euro.

 

Deze laatste twee bijkomende aftrekposten gelden enkel als je over één woning beschikt. Vanaf het ogenblik dat je al dan niet tijdelijk eigenaar wordt van een tweede woning, kan je geen aanspraak meer maken op deze twee aftrekposten.

 

De hierboven vermelde aftrekbare bedragen mag iedereen individueel inbrengen; als koppel mogen jullie die bedragen dus verdubbelen. Je vult dan wel slechts één belastingbrief in.

 

Belastingvoordeel van de hypotheeklening

Als je deze aftrekposten in je aanslagbiljet van de belastingen opneemt, wil dat echter niet zeggen dat je die bedragen integraal terugkrijgt van vadertje staat. Wel krijg je een vermindering aan de marginale aanslagvoet. Concreet betekent dat dat je 40 à 50% van deze aftrekbare bedragen terugvordert via de fiscus.